Η CENTRAL στην αρχική της μορφή ιδρύθηκε το 1970 , με σκοπό την κατασκευή τηλεφωνικών συσκευών & εξαρτημάτων. Η εταιρεία ακολούθησε μια επιτυχημένη εξελικτική πορεία , η εμπειρία και τεχνογνωσία που απέκτησε, την οδήγησαν σε συνεχή βελτίωση της ποιότητας, διεύρυνση του φάσματος των δραστηριοτήτων και των προϊόντων. Σταδιακά απέκτησε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις , τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, με σκοπό την παρακολούθηση και προσαρμογή στις διαρκώς εξελισσόμενες απαιτήσεις της αγοράς.

Το 1993 πέτυχε την αναγνώριση της από το Υπουργείο Βιομηχανίας (Α/Α 8094/93) με τον χαρακτηρισμό της ως μονάδας Παραγωγής Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού «Προηγμένης Τεχνολογίας».

Το 1998 εξελίxθηκε σε ανώνυμη εταιρεία με το διακριτικό τίτλο CENTRAL Α.Ε.Β.Ε.

Το 1999 πιστοποιείται κατά ISO 9001 (design, production sales and imports of telecommunications equipment). Η πιστοποίηση που χορηγήθηκε στην εταιρεία θεωρείται αφ’ ενός σαν επιβράβευση της σωστής δεοντολογίας που ακολουθεί στην εξυπηρέτηση των πελατών και αφ’ ετέρου, ως απόδειξη για την συνεχή προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης των ήδη πιστοποιημένων διαδικασιών της που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει.

To 2004 επεκτείνονται οι δραστηριότητες της με τη δημιουργία μιας νέας μονάδας με υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας για την κατασκευή οπτικών υλικών με σκοπό την διάθεση τους στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα.

To 2009 πιστοποιείται κατά ISO 14001 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αποδεικνύοντας την ενεργή συμμετοχή της στην πράσινη ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος , με πάντα βασισμένες στα πρότυπα διαδικασίες.

Η εταιρεία σήμερα αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς κατασκευαστές και εισαγωγείς υλικών προοριζομένων για χρήση σε όλη την έκταση του Συνδρομητικού Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου καθώς και για τα δίκτυα Δομημένης Καλωδίωσης (voice-data-optic).

ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Kατασκευάζει και εισάγει υλικά δικτύων Δομημένης Καλωδίωσης (CAT5E-6-6A), Οπτικές Ίνες – εξαρτήματα, Καμπίνες – Racks 19″ & Παρελκόμενα, Κατανεμητές – εξαρτήματα σύνδεσης IDC τηλεπικοινωνιακών δικτύων, Προστατευτικά Υπέρτασης – Αντικεραυνικά και Τερματικά Υλικά Συνδρομητικού Τηλ. Δικτύου.

Για τον εμπορικό τομέα επέλεξε πιστοποιημένα προϊόντα από επώνυμες κατασκευαστικές εταιρείες του εξωτερικού .

Αντιπροσωπεύει τα προϊόντα (Voice – KRONE) και (Data – Optic AMP) του αμερικάνικου ομίλου TE connectivity, ο οποίος είναι παγκόσμιος προμηθευτής προϊόντων Δομημένης Καλωδίωσης και Τερματικών Υλικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Παράλληλα έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται με επιτυχία, ακόμη και οι πιο ιδιαίτερες απαιτήσεις Δικτυακών Συστημάτων.