Μηχανικός Δικτύων (Networks Engineer)


Κωδ. Θέσης:

NetOps


Κύριες Αρμοδιότητες της θέσης:

Υλοποίηση νέων έργων δικτυακής και τηλεπικοινωνιακής υποδομής σύμφωνα με τον σχεδιασμό
Λειτουργία και εποπτεία του ενεργού δικτυακού εξοπλισμού σε υποστηριζόμενες εγκαταστάσεις
Επίλυση προβλημάτων καθημερινής λειτουργίας υποδομών ΤΠΕ
Ενεργή συμμετοχή στη σύνταξη τεχνικών κειμένων τεκμηρίωσης
Αξιολόγηση μετρήσεων ποιότητας δικτύου


Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο Μηχανικού ή Επιστήμονα Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας
Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών ως μηχανικός δικτύων
Επιθυμητή η κατοχή πιστοποίησης σε τεχνολογίες εξοπλισμού Cisco ή άλλης αντίστοιχης
Επιθυμητή η γνώση αρχιτεκτονικής και λειτουργίας τηλεφωνίας IP και εξοπλισμού ασφάλειας (firewalls, IDS/IPS κλπ)
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)


Απαραίτητες Ικανότητες και Δεξιότητες:

Γνώση των βασικών πρωτοκόλλων διασύνδεσης/επικοινωνίας/δρομολόγησης σε fixed/wireless δίκτυα υπολογιστών
Εμπειρία στη χρήση δικτυακών συσκευών όπως Cisco, HPE, Watchguard, Ubiquiti
Εμπειρία με εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύου (NMS)
Εμπειρία στην ανάλυση πακέτων και χαρακτηριστικών κυκλοφορίας του δικτύου (π.χ., με χρήση Wireshark και συλλογή flows)


Αίτηση – Αποστολή Βιογραφικού:

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας με Email στη διεύθυνση info [at] multilab [dot] gr ή να το καταθέσετε στη Διεύθυνση Προσωπικού της εταιρείας @ Μαιζώνος 152, Πάτρα